על האגודות

Screen Shot 2019-08-26 at 14.03.53.png
האגודה הישראלית למדע העשבים הרעים
האגודה הוקמה במטרה לקדם, לעורר, לקבץ ולהפיץ את הידע בתחום העשבים הרעים בישראל. לצורך זה היא מאגדת את העוסקים במדע העשבים הרעים ואת כל המעוניינים בקידום הידע, ההכרה וההדברה של העשבים הרעים בישראל.

האגודה עורכת כינוסים, סיורים ופגישות מדעיות, מוציעה לאור פרסומים מדעיים ומפיצה אותם.

האגודה מארגנת וועידה מקצועית ארצית, לפחות אחת לשלוש שנים. האגודה מקיימת  קשרים עם איגודים מדעיים אחרים בישראל ובארצות אחרות וחבריה משתתפים בכינוסיהם הבינלאומיים.

logo_society.png
העמותה הישראלית למחלות צמחים
העמותה הישראלית למחלות צמחים נוסדה בשנת 1968 ופועלת במגוון צורות לקידום נושאים הקשורים למחלות צמחים בישראל.  העמותה פועלת בארגון כנסים ומפגשים בישראל המהווים במה לדיווחים מקצועיים של החברים בעמותה ושל בעלי עניין אחרים, מן האקדמיה והתעשייה. בנוסף מעניקה העמותה מילגות ופרסים לסטודנטים מצטיינים.
Screen Shot 2019-08-26 at 14.02.11.png
האגודה הישראלית למדעי הקרקע

האגודה הישראלית למדעי הקרקע היא עמותה רשומה (580035301) החל משנת 1983 השמה לה למטרה לקדם את הידע והמחקר במדע הקרקע.  כיום עיקר פעילותה מתמקדת בקיום כנס שנתי.

Screen Shot 2019-08-26 at 14.16.46.png
החברה האנטומולוגית בישראל

החברה האנטומולוגית בישראל, נוסדה ב-20 בפברואר 1962. פעילותה של החברה מיועדת לקידום היבטים שונים של מחקר בפרוקי רגליים בכלל וחרקים בפרט, מרמת האורגניזם עד הרמה מולקולארית. כיום מונה החברה כ-200 חברים. חברי חא"י הם אנטומולוגים מקצועיים וחובבים.

במסגרת פעילותה, החברה מארגנת כנסים, פגישות, מוציאה לאור כתב-עת מדעי ומחלקת פרסים. החא"י מארגנת פעם בשנה כנס בן יום או יומיים. במסגרת הכנס מתקימות הרצאות ומוצגות כרזות בהם מוסרים המשתתפים על הישגים וחידושים בתחום האקדמי, יישומי, פאונה של פרוקי רגלים ולאחרונה גם תחביבים העוסקים בנושאים הקשורים לפרוקי רגלים

logo_society_crop.png
האגודה המדעית הישראלית לגידולי שדה וירקות

"האגודה המדעית הישראלית לגידולי שדה וירקות" פועלת לקידום והפצת ידע מדעי עדכני בתחומי גידולי שדה וירקות בישראל.  האגודה פתוחה לכל העוסקים ומתעניינים בגידולי שדה וירקות – חקלאים, מדריכים, חוקרים, אנשי חברות, סטודנטים וכד'.

האגודה מארגנת כנס מדעי מרכזי, אחת לשנתיים, בו מוצגים מחקרים ומידע ניהולי כלכלי הנוגעים להיבטים שונים של תחום גידולי שדה וירקות. האגודה מפעילה אתר אינטרנט אשר משמש כמקור מידע אודות יחידים, חברות, וארגונים העוסקים בתחום גידולי שדה וירקות, וכאפיק לתקשורת וחילופי ידע שוטפים בין חברי האגודה.

Screen Shot 2019-08-26 at 14.18.49.png
האגודה הישראלית להנדסה חקלאית

האגודה הישראלית להנדסה חקלאית היא גוף מקצועי שמטרתו קידום ופיתוח הקשרים בין העוסקים במחקר, פיתוח, הדרכה וייצור של טכנולוגיות חדשניות הקשורות ביצור החקלאי, ולהביא לשיפור טכנולוגיות קיימות אשר יביאו לייעול תהליכי העבודה של העובדים בחקלאות, יקלו על עבודתם וישפרו את התמורה לחקלאי.  לאגודה הישראלית להנדסה חקלאית קשרים מדעיים ומקצועיים עם אגודות להנדסה חקלאית בארצות שונות בעולם בתוקף היותה חברה רשומה בארגון העולמי של האגודות להנדסה חקלאית.

© 2023 by The Green Conference. Proudly created with Wix.com. 

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now